5 sposobów na pomoc członkowi rodziny zmagającemu się z alkoholizmem

Blisko 2% Polaków spożywa alkohol co najmniej 5 dni w tygodniu. Osób nadużywających trunków może być jednak więcej. Alkoholizm dotyczy wielu ludzi bez względu na wiek, status społeczny czy poziom wykształcenia. Problemy z alkoholem odbijają się nie tylko na komforcie i zdrowiu uzależnionych, ale także osób z ich otoczenia. Wiele bliskich alkoholików robi wówczas wszystko, by pomóc im wyjść z nałogu. Jakie formy pomocy okazują się najskuteczniejsze?

 

Codzienne wsparcie

rodzinna terapia

W leczeniu alkoholizmu największe znaczenie ma wsparcie bliskich. I choć często trudno okazywać wyrozumiałość walczącym z nałogiem, nie należy ich izolować. Przede wszystkim trzeba rozpoznać problem i przestać go bagatelizować. Najgorszym, co mogą zrobić bliscy alkoholika, jest próba usprawiedliwiania lub ukrywania jego uzależnienia.

Uświadomienie problemu

Identyfikacja nałogu powinna się łączyć z próbą uświadomienia bliskiej osobie problemu z alkoholem. Rodzina powinna jasno wskazać uzależnionemu, gdzie leży problem, próbując zwracać jego uwagę na destrukcyjne skutki nadmiernego picia alkoholu.

Przekonywanie o konieczności leczenia i wskazywanie możliwości

Po stronie bliskich alkoholika jest motywacja do podjęcia leczenia. Warto przy tym pamiętać, że nie da się nikogo zmusić do terapii. Taka decyzja musi być indywidualna. Niemniej bliscy powinni przedstawiać osobom uzależnionym różne możliwości wyjścia z nałogu, namawiając ich np. do rozpoczęcia leczenia od oferowanego przez nas w Koninie odtrucia alkoholowego.

Pójście na terapię rodzinną

Nieocenioną pomocą dla uzależnionego będzie terapia rodzinna. Czynny udział w sesjach terapeutycznych nie tylko wzmacnia relacje, ale także ułatwia pokonanie problemu i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia współuzależnienia u osób z otoczenia alkoholika.