OBJAWY I LECZENIE ALKOHOLOWEGO ZESPOŁU ODSTAWIENNEGO

Alkoholowy zespół odstawienny pojawia się po zaprzestaniu przyjmowania alkoholu przez osoby regularnie spożywające napoje wyskokowe. Jest on bezpośrednim skutkiem spadku stężenia alkoholu we krwi i wiąże się z występowaniem nieprzyjemnych, a niekiedy również niebezpiecznych, dolegliwości odstawiennych. Jakie objawy towarzyszą alkoholowemu zespołowi odstawiennemu i jak pomóc organizmowi w ich zwalczeniu?

 

FIZYCZNE I PSYCHICZNE OBJAWY AZA

Mężczyzna siedzi obok butelkiGrupa fizycznych i psychicznych reakcji organizmu człowieka na przerwanie ciągu alkoholowego nazywana jest alkoholowym zespołem abstynencyjnym (AZA) lub zespołem odstawiennym. Osoba przechodząca AZA skazana jest na różnego rodzaju bóle, dyskomfort i przykre stany emocjonalne. Najczęściej obserwowane dolegliwości fizyczne towarzyszące alkoholowemu zespołowi abstynencyjnemu to:

 • bóle głowy, mięśni i stawów,
 • nudności i wymioty,
 • uderzenia gorąca i nadmierne wydalanie potu,
 • biegunka,
 • podwyższone ciśnienie krwi,
 • drżenie powiek i języka.

Do objawów psychicznych AZA zaliczają się m.in.:

 • rozdrażnienie,
 • zaburzenia snu,
 • napady lęku i agresji,
 • halucynacje i majaki,
 • nadwrażliwość na światło i dźwięk
 • trudności z koncentracją uwagi.

Zespół odstawienny może pojawić się już po 5-6h od momentu zaprzestania przyjmowania alkoholu i trwa zwykle przez kilkanaście godzin do kilku dni.

 

JAKĄ POSTAĆ MOŻE PRZYBRAĆ ALKOHOLOWY ZESPÓŁ ODSTAWIENNY?

Alkoholowy zespół odstawienny może przybrać formę łagodną (AZA niepowikłany) lub ostrą (AZA powikłany). Łagodna postać zespołu odstawiennego zwykle nie trwa dłużej niż 24h, a jej przebieg, choć uciążliwy i przykry, nie jest niebezpieczny dla życia. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku powikłanej postaci AZA, w czasie której może wystąpić biała gorączka alkoholowa (delirium tremens) oraz inne groźne objawy, takie jak np.:

 • majaczenie alkoholowe (drżenne),
 • napady padaczkowe,
 • depresja oddechowa,
 • zaburzenia w orientacji przestrzennej,
 • tachykardia,
 • silne ataki paniki,
 • halucynoza alkoholowa (omamy wzrokowe, słuchowe i dotykowe),
 • Zespół Wernickiego-Korsakowa – zaburzenia ruchu gałek ocznych, brak reakcji na światło, problemy z chodzeniem i utrzymaniem równowagi, zaniki pamięci, zaburzenia w percepcji rzeczywistości.

Wystąpienie którejkolwiek z wyżej wymienionych dolegliwości może doprowadzić do poważnych urazów fizycznych lub nieodwracalnych zmian wewnętrznych, a nawet do śmierci.

 

JAK WYLECZYĆ SIĘ Z ALKOHOLOWEGO ZESPOŁU ODSTAWIENNEGO?

Łagodna forma AZA nie wymaga hospitalizacji, choć podczas jej przebiegu wskazana jest obecność personelu medycznego, a zatem zaleca się pobyt w placówce detoksykacyjnej, takiej jak nasz ośrodek Medex-Vip. Objawów łagodnej postaci AZA nie zwalcza się farmakologicznie, lecz należy je przeczekać, stosując jednocześnie suplementację magnezem, uzupełniając płyny i utrzymując odpowiedni poziomu elektrolitów w organizmie.
W przypadku powikłanej formy alkoholowego zespołu odstawiennego konieczny jest pobyt w szpitalu i stałe monitorowanie stanu pacjenta. Lekarz może zdecydować również o zażywaniu przez niego leków przeciwlękowych (benzodiazepin). W przypadku silnych objawów towarzyszących pojawieniu się Zespołu Wernickiego-Korsakowa, konieczna będzie suplementacja witaminą B1.
Niepowikłana forma AZA może w przeciągu 72h przejść w formę powikłaną, a zatem osoba nagle odstawiająca alkohol powinna pozostawać pod stałym nadzorem wykwalifikowanych medycznie opiekunów. Szczególną uwagą należy objąć osoby uzależnione od alkoholu oraz te, u których występują przewlekłe choroby współtowarzyszące.